بخشيدن ،كليد ورود به دنياي عشق

دستيابي به سعادت، شادي و آرامش درون وقتي ميسر است كه هر يك از ما نسبت به رفع موانع حضور عشق در وجود خويش احساس مسووليت كنيم و از مسير بخشش راه ورود عشق را در عالم درون مهيا نماييم.بخشش به منزله پلي به سوي خدا ، عشق و سعادت است.  بخشش تصفيه و پالايش قلب و جان است و ما را با نور معنويت آشنا و به عالم ملكوت متصل مي نمايد. بخشش راز هستي را بر ما مي گشايد و به ما امكان مي دهد كه به كاري بپردازيم  كه براي آن به جهان هستي آمده ايم.
·         قدرت عشق و بخشش در زندگی ما معجزه می آفریند .
·         اراده بخشش كلید ورود به دنیای عشق است.
·         بخشیدن دیگران اولین قدم برای بخشیدن خویش است.
·         بخشیدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می كند.
·         در دنیای بخشش، عشق را از كسی دریغ نورز.
·         بخشش تمام عالم را در بر می گیرد، و محدود به افراد مورد گزینش ما نیست.
·         بخشش آسانترین راه محو كردن گذشته ی رنج آور است.
·         بخشش، ما را از رنج گذشته ها رها می كند.
·         بخشش ما را از حسرت فرصت های گذشته رهایی می بخشد.
·         حقیقت این است كه با خشم و تنفر فقط خود را محكوم می كنیم.
·         هیچ گاه برای بخشیدن زود یا دیر نیست.
·         بخشش ما را در زندگی سبكبار می كند.
·         بخشش كوتاهترین راه به سوی خداست.

و بدانیم كه زندگی و عشق یكی است و حقیقتی است جاودان و بی پايان، و فكر نبخشیدن خلاء و شكافی در اعماق قلب ما ایجاد می كند ، كه نه فقط باعث احساس اندوه و خسارت می شود، بلكه ما را از تجربه عشق و آرامش درونی نیز باز می دارد. این شكاف ، پیوندهای انسانی را می گسلد و ما را از یكدیگر جدا می كند و مانع از ارتباطات معنوی هر یك از ما با دیگری مي شود.

برگرفته از كتاب بخشش ،  بزرگترین شفابخش هستي،نوشته : جرالد جی، جا مپولسكی ،ترجمه : احمد موسوی