تاثیرگذاری اهداف

تاثیرگذاری اهداف(به آنچه می خواهید دست پیدا کنید).

شامل این مهارتها می باشد:

 • توصیف موقعیت
 • احساسات یا عقایدتان را درباره ی موقعیت به صورت شفاف بیان کنید.
 • ابراز خوسته ها
 • تقویت یا پاداش
 • در حالت حضور ذهن(ذهن آگاهی) باقی ماندن
 • با اطمینان ظاهر شوید.
 • مذاکره کردن
 • جا به جا کردن نقش ها
 • سعی کنید روابط را با این مهارتها حفظ کنید.
 • نجیب باشید
 • حمله ور نباشید
 • تهدید نکنید
 • نه را برای درخواستهایتان تحمل کنید.

مهارتهای تاثیر گذاری خوداحترامی:

 • منصف باشید. عذر خواهي  نکنید.
 • به ارزش هایتان پای بند باشید.
 • صادق باشید.

علاقه مندانه عمل کنید : به کاری که می کنید عشق بورزید و اگر از انجام کاری متنفرید آن را انجام ندهید.

گوش دهید و به افراد دیگر علاقه مند باشید . به نقطه نظرات افراد دیگر گوش فرا دهید سخن آنها را قطع نکنید  و در مورد حرف های اشخاص دیگر حساس باشید و به موکول کردن بحث در وقت دیگر تمایل نشان دهید ( صبور باشید)

به طرف مقابلتان اهمیت دهید .  به احساسات و مشکلات , خواسته ها , باورهای سایر اشخاص را در موقعیت های گوناکون درک کرده و تصدیق کنید و قضاوت گر نباشید برای مثال من می تونم درک کنم که چگونه احساسی دارید ولی ...

یا من می دونم شما سرتون خیلی شلوغه  ولی ...


سخت گیر نباشید .

از کمی شوخی استفاده کنید , بخندید , به اشخاص ساده بگیرید , صاحب قلبی روشن باشید  , و با سیاست طرف مقابلتان را مدیریت کنید .

حرمت خودتان را نگه دارید . تا زمانی که شما به خودتان احترام نگذارید دیگرا ن این کار را برای شما نمیکنند .

 همیشه برای رفتارتان عذر خواهی نکنید , در صورتی که شما مقصر نیستید دلیلی برای این کار وجود ندارد برای درخواست کردن ابد عذر خواهی نکنیدیا برای داشتن عقیده و برای مخالفت با چیزی .

 به ارزشهای شخصی خود  پایبند باشید.

قابل اعتماد باشید دروغ نگویید مثل بیچاره ها و درمانده ها وقتی که نیستید.