تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

همه ما آدم‌ها نقاب به چهره داریم. این بخشی از زندگی است. امّا داشتن نقاب‌های متعدّد، چیز خوبی نیست. آیا چهره واقعی شما از زیر نقاب نمایان است؟

سوال 1: آیا شما رازی دارید که هیچکس در دنیا از آن آگاه نیست؟
 ۱ بله
 ۲  نه

سوال 2: آیا دوستان نزدیک شما از نحوه رفتارتان با بعضی افراد بخصوص، غافلگیر (شوکه) می‌شوند؟
 ۱ بله
 ۲ نه    

سوال 3: کدام گزینه در مورد طرز برخوردتان با دیگران مناسب‌تر است؟
 ۱ معمولاً تعارف می‌کنم و سعی می‌کنم حرف ناخوشایندی نزنم.
۲ احساساتم را پنهان نمی‌کنم.
    
سوال 4: آیا حس می‌کنید که در مقابل دیگران عقب‌نشینی می‌کنید؟
 ۱ همیشه
 ۲ گاهی
 ۳ هیچگاه

سوال 5: به صورت خود در مقابل آینه خیره شوید، چه می‌بینید؟
 ۱ یک آدم خوب
 ۲ یک آدم غمگین
 ۳ یک آدم شاد
 ۴ یک آدم ناشناس  

 


 

اگر بیشتر گزینه ی ۲تا۴ را زده اید :
نقاب‌هایی که به چهره دارید، تعدادشان کم است. خود واقعی شما، مثل پرتوهای نور، از میان رفتار و گفتار شما می‌درخشد.
شاید به طور طبیعی این گونه هستید و شاید هم این را یاد گرفته باشید ولی به هر حال علتش هر چه که باشد، شما همان هستید که نشان می‌دهید. ظاهر و باطن شما یکی است.

اگر بیشتر گزینه ی ۱ را زده اید

مثل بسیاری از آدم‌های دیگر در این دنیا، شما هم در بیان آنچه در دل دارید ملاحظه کاری می‌کنید. نقاب‌هایی که به چهره می‌زنید، شما را در مقابل حملات نیروهای بیرونی محافظت می‌کنند.
صداقت با رعایت احتیاط لازم، یک مزیت محسوب می‌شود. امّا شما غالباً بیش از حدّ احتیاط می‌کنید. و بدین خاطر، بعضی از نقاب‌هایی که می‌زنید به چهره شما آسیب می‌رسانند.
بعضی از نقاب‌ها لازم هستند. امّا صورت آدم زیر نقاب دم می کند و گاهی نفس‌کشیدن هم مشکل می‌شود. برداشتن نقاب ممکن است خطرناک باشد. امّا گاهی برای استنشاق هوای تازه ضرورت دارد.