توصیه‌هایی به مادران برای حل اضطراب جدایی کودکان

   بردن کودکان به مراکز مشاوره برای ارزیابی آزمون‌های روان‌شناختی موجود
   مطرح کردن غیرمنطقی بودن ترس‌های کودکان برای آنها به زبان خودشان
   تماس چشمی مستقیم والدین با کودکان، گوش دادن به حرف‌هایشان و پذیرفتن شخصیت آنها با وجود همه اشتباهاتی که انجام می‌دهند.
    افزایش ارتباط با همسالان در قالب فعالیت‌های ورزشی یا فرهنگی به‌دور از منبع وابستگی
   کمترکردن کنترل‌های شبانه نسبت به کودک مانند سر زدن به اتاق او.
    تنها ماندن کودک در خانه حتی برای دقایقی کوتاه و یا تنها خوابیدن در اتاق خود را تقویت کنند.
    برای انجام مورد بالا باید قراردادی با هم ببندید.
   روزهایی را که کودک می‌تواند بدون چسبیدن افراطی، التماس یا گریه کردن، اعتراض کردن از والدین جدا شود، بررسی کنید تا ببینید در این روزها چه کارهای متفاوتی انجام می‌دهد.
   تقویت رابطه صمیمی میان والدین
   فراهم ساختن یک موقعیت بازی که در آن کودک ابراز وجود کرده و تشویق به حرف زدن شود.
   نقاشی کشیدن و کشیدن تصویر یک خانه و یا خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید.
   والدین باید برنامه‌ای را ترتیب دهند که به‌طور هفتگی به دلیل خرید یا هر موردی از خانه برای دقایقی هم که شده خارج شده و دقایق آن را با گذشت زمان بیشتر کنید.
   همزمان با مورد بالا، از کودکان خواسته شود تا مثلاً با دوست خود به صورت تلفنی صحبت و یا با برادر و خواهر خود بازی کند.

منبع : ماهنامه سپیده دانایی