توقعات بی جا از همسر

در زندگی جملات زیادی را می شنویم که نشان می دهد توقعات ما از دیگران یا توقعات دیگران از ما برآورده نشده است مثلا توقع این کار را از تو نداشتم یا انتظار داشتم تو از من حمایت کنی

توقع، انتظار یا خواسته ای از همسر یا فرد دیگری داریم در واقع توقع علت بسیاری از ناخشنودی ها و عدم رضایت از زندگی مشترک است .

وقتی توقعات ما از همسرمان غیر منطقی باشند فقط خودمان را اذیت می کنیم  توقعات مالی ،توقعات احساسی ،عاطفی و...که علل و ریشه های مختلفی دارند خواستن برخی توقعات ممکن است به عدم تناسب خانوادگی،فرهنگی برگردد .

 فرض کنید شما در یک اصول خاص رفتاری تربیت شده اید مثلا مادرتان همیشه خانه را مرتب می کرد و همه چیز در خانه شما سرجایش بود اما همسرتان فردی است که با بهم ریختگی و آشفتگی بزرگ شده است که این موضوع شما را عصبانی می کند و دیگری را زیر فشار قرار می دهد .

سعی کنید کمی توقعاتتان را پایین بیاورید اگر چه این کار سخت است اما این کوتاه آمدن به همسرتان این انگیزه را می دهد تا او هم چند گام جایگاهش را بالاتر بیاورد اما اگر همسرتان از جایگاهش بالاتر نمی رود یاد بگیرید در همین موقعیت با هم زندگی کنید.

اگر همسرتان همه ی تلاشش را می کند تا به جایگاه بالاتر برسد اما شما مدام غر می زنید مطمعن باشید او از تلاش کردن دست بر می دارد .

موقعیت یک رابطه این است که زوجین خودشان را با شرایط  یکدیگر تطبیق دهند از هم توقع بی جا  نداشتهخ باشند ما باید انتظاراتی در حد معقول از همسرمان داشته باشیم نباید او را با دیگران مقایسه کنیم و بگوییم تو هم باید مثل دیگران توقعات ما را برآورده کن البته همه ی ما میخواهیم نیازهای اصلی مان برآورده شوند نیازهای مثل احترام اگر بخواهید روی چیز دیگری جز این حساب کنید موفق نخواهید شد.

پس اگر همسرتان با چیزی که می گویید مخالفت کرد ناراحت نشوید اگر قرار بود همه ی آدمها یه جور فکر کنند دنیا جای خسته کننده ای میشد دیدگاه ها و اعتقادات متفاوت ما باعث میشود دنیا رشد کند.

سرور بدیعیان