حل مشکل خجالت کشیدن کودکان

خجالت در کودکان عیب و نقص نیست بلکه یک خصوصیت اخلاقی است که نیازی به تنبیه والدین ندارد این ویژگی اخلاقی در کودکان با تشویق پدر و مادر برطرف خواهد شد برای درمان کودکان خجالتی از راههای زیر استفاده کنید.

راه های درمان خجالتی کودکان

به کودکتان برچسب خجالتی نزنید: برچسب خجالتی زدن به کودک موجب می شود که او در برابر تغییر مقاومت کند و این موضوع را باور کند که او یک شخص کاملا خجالتی است پس هرگز جلوی دیگران به او نگویید که خجالتی است حتی اجازه ندهید دوستان یا اطرافیانش او را به این صورت مورد خطاب قرار بدهند اگر مایلید با کودکتان درباره علت خجالت حرف بزنید هرگز این کار را در جمع انجام ندهید بودن در مرکز توجه برای کودکتان عذاب اور است البته وقتی دیگران هم در مورد این موضوع صحبت می کنند شرایط برای کودکتان دشوارتر خواهد شد.

کمک به کودک خجالتی: اگر کودک شما خجالتی است سعی کنید به حرف های او و چیزهایی که از اطرافیان شنیده گوش کنید به او اعتماد به نفس بدهید هر چه بیشتر با او حرف بزنید برقراری ارتباط با دوستان و اطرافیان برای او راحتر خواهد بود. او را مجبور به برقراری ارتباط نکنید تشویق کردن کودکان خجالتی برای برقراری ارتباط با دیگران فقط وضعیت را بدتر می کند موجب می شود که این حس به فرزند منتقل شود که پدر و مادرش او را نمی فهمند و او بیشتر در خود فرو می رود و منزوی می شود کنار آمدن با خجالت باید به آرامی صورت پذیرد.