خیانت زنان به مردان

آیا مردان بیشتر خیانت می کنند یا زنان ؟ پاسخ به این سؤال با توجه به آمارهایی که در سطح جهان وجود دارد نشان می دهد که تعداد مردان بیشتر است . دلایل این امر عبارت است از :
مردان بدون اینکه با کسی ارتباط عاطفی برقرار نمایند می توانند با او رابطه جنسی داشته باشند ولی بیشتر زنان ابتدا باید با مردی ارتباط عاطفی برقرار نمایند تا بتوانند با او رابطه جنسی داشته باشند .
معمولاً زنان خیانتکار از طرف جامعه طرد می شوند و با برچسب های بسیار ناخوشایند روبرو می شوند درحالیکه مردان کمتر با این مشکل مواجه هستند .
بیشتر زنان معتقدند که اگر از طرف همسران خود از نظر عاطفی ، جنسی و مالی تأمین شوند دلیلی برای خیانت وجود ندارد و به همین دلیل کمتر خیانت می کنند .
تحقیقات اخیر نشان داده که آمار زنان بی وفا و خیانتکار رو به افزایش است .
دلایل خیانت زنان به مردان :
فقر اقتصادی و عدم تأمین مالی از طرف شوهر ، فشار اقتصادی می تواند آنقدر زیاد باشد که زن را به خیانت وادار نماید .
اعتیاد همسر یا اعتیاد خودش ، تهیه مواد برای خود یا به اجبار شوهر برای او .
عدم رضایت زن در رابطه جنسی و نادیده گرفتن نیازهای جنسی او توسط شوهرش .
سرزنش کردن و تحقیر مداوم توسط شوهر ، بددهنی و در موارد شدیدتر کتک زدن و خشونت های زیاد .
بعضی زنان وقتی از خیانت همسرشان مطمئن می شوند برای انتقام گیری از او دست به خیانت می زنند تا مزه تلخ خیانت را به شوهرشان بچشانند .
عدم صمیمیت و عشق از طرف شوهر ، نداشتن هم صحبت و وقت نگذاشتن شوهر برای او ، نادیده گرفتن نیازهای عاطفی زن . این مسئله ممکن است به قدری شدید باشد که زن احساس تنهایی و بی کسی کند .
کنترل شدید زن توسط مرد و خانه نشین کردن او . در بعضی مواقع شوهران زنشان را از حضور در جمع و اجتماعات محروم می نمایند .
بعضی زنان معتقدند مردان ذاتاً بی وفا هستند و دچار استرس ترس از خیانت هستند و حتی اگر شوهرشان خیانت هم نکند ، بی وفایی و برقراری یک رابطه را راهی برای کاهش اضطراب و استرس می دانند . در واقع دست پیش را می گیرند که به اصطلاح پس نیفتند .