راههای آشتی با مردان

اختلاف بین بیشتر زن و شوهرها رخ می دهد مهم این است که بعد از جر و بحث های زناشویی با هم آشتی کنند قصد داریم در این مقاله به ترفندهای موثر در آشتی کردن با مردان اشاره کنیم بعد نیست به چند توصیه ساده در زمینه آشتی کردن دقت کنید این راهها بسیار موثر هستند و اختلافات شما را براحتی رفع خواهد کرد.

اصلی ترین مهارت در زندگی همه ما توانایی آشتی کردن بعد از هر دعوا است به عبارت دیگر اگر نتوانیم رابطه ای را که در حال سقوط کردن است نجات دهیم.در زندگی زناشویی محکوم به از دست دادن شخصی هستیم که دوستش داریم.

دومین گام  برای آشتی کردن این است که بپذیریم همه ی انسان ها نظرات مختلفی نسبت به یکدیگر دارند و مسلما ما و همسرمان که با او دعوا کرده ایم دارای عقاید متفاوتی هستیم پس باید ابتدا موضوع را قبول کنیم و نظرات یکدیگر را بپذیریم و بعد با یکدیگر صحبت کنیم و مهم تر اینکه بعد دعوا و اختلاف دنبال انتقام جویی نباشیم و به جای اینکار به تفاهم برسیم.

سومین گام این است که وقتی می خواهید با همسر خود آشتی کنید به همسرتان بگویید که او را چقدر دوست دارید اطمینان دادن درباره این موضوع که احساس شما نسبت به همسرتان هیچ گاه تغییر نخواهد کرد بسیار خوب است.

چهارمین گام این است که قبول کنید که اشتباه کرده اید برای جبران اشتباه خود پیش قدم شوید سعی کنید با همسر خود صادق باشید اگر برای جبران اشتباهات خود به دروغ متوسل شوید دیر یا زود همسرتان از این موضوع باخبر می شود پس رو راست و یک دل باشید و کار غیرعاقلانه انجام ندهید تا می توانید اشتباه خود را بی اهمیت جلوه دهید.با این کار همسرتان متوجه خواهد شد که شما قصد آزار و اذیت او را ندارید.