رفتار باید قاطع باشد!

در محیط شغلی و اجتماع و حتی در خانه و خانواده شما هستند افراد سود جویی که به دنبال تحکم و به انفعال کشیدن شما هستند..
نحوه برخورد با این رفتارها چگونه باید باشد؟آیا سازش و سازگاری را رفتار هوشمندانه ای تلقی میکنید؟
انفعال از ویژگی های افراد با سطح هوشی پایین تر است. زمانی که کاری که در حیطه وظیفه شما نیست را انجام میدهید و ناشی از ترس تن به هر کار خارج از وظیفه ای دهید, ابدا سازگاری نکرده اید و سازش کرده اید. هیچ روانشناسی شما را به سازش غیر منطقی دعوت نخواهد کرد.

قبل از هر چیزی باید تکلیف خودمان و شما را مشخص کنیم یعنی همین اول مشخص کنیم که رفتار قاطعانه چه رفتاری است که باید دنبالش رفت و یادش گرفت؟! رفتار قاطعانه نه رفتار پرخاشگرانه است نه ظالمانه و نه سلطه جویانه و به رفتاری گفته می شود که مستقیم، صادقانه و مناسب عقاید و احساسات ما باشد. یعنی ما در برابر موضوعات مختلف همان طوری رفتار کنیم که عقیده، احساس و نظر ماست. رفتار قاطعانه مانع سوء استفاده دیگران و تحمیل نظرات و خواسته هایشان به ما می شود و ما می توانیم خواسته ها و نظرات خود را به راحتی ابراز کنیم. لابد با خودتان می گویید حالا اگر آدم رفتار قاطعی نداشته باشد مگر آسمان به زمین می آید راستش را بخواهید بله! وقتی شما رفتار قاطع نداشته باشید یعنی رفتارتان منفعلانه است و ابراز وجود نمی کنید و تفاوت ابراز وجود با رفتار منفعلانه در این است که شما در رفتار منفعلانه از حق خودتان می گذرید اما در ابراز وجود بر حق خود تأکید می کنید و حاضر نیستید کسی حق شما را پایمال کند مثلا در رفتار منفعلانه می دانید که کارفرمای شما کاری خارج از وظیفه شما مطالبه کرده مثلا ممکن است از شما بخواهد فرزندش را در خانه نگهداری کنید! یا حتی برای او آشپزی کنید.. اما حاضر نیستید آن را بیان کنید و بی خیال می شوید و در واقع از حق خودتان می گذرید یا مغازه دار  پول بیشتری از شما گرفته باشد! خیلی ها فکر می کنند وقتی باید رفتار قاطعانه ای داشته باشند یعنی باید رفتار پرخاشگرانه از خودشان نشان دهند و قاطع بودن را با خشونت اشتباهی می گیرند در صورتی که کاملا در اشتباه هستند چون در رفتار پرخاشگرانه آدم ها فقط روی حق خودشان تأکید دارند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند اما در رفتار قاطعانه و ابراز وجود، برای فرد هم حق خود و هم حقوق دیگران مهم است و نه به حق خودش و نه حقوق دیگران تجاوز نمی کند.

خلاصه اینکه تن دادن به هر خواسته ی غیر معقول  صحیح نیست..  اما پرخاشگری به خواسته غیر معقول هم صحیح نیست! صحیح رفتار قاطعانه است. یعنی به صراحت و قاطعیت به دیگران باج ندهید بدون اینکه پرخاش کرده باشید.