روش پیشگیری اورژانس از بارداری

در مواردی که زوج جوان رابطه زناشویی برقرار کرده اند و از روشهای مطمئن جهت جلوگیری از بارداری استفاده نکرده اند ، می توانند از روش اورژانسی جهت جلوگیری از بارداری اقدام نمایند اما از این روش نباید دائم استفاده شود بلکه در موارد کاملاً ضروری و اورژانسی استفاده شود .

این روش چگونه عمل می کند ؟

 1. جلوگیری و تأخیر در تخمک گذاری
 2. اختلال در محیط داخلی رحم
 3. اختلال در حرکت لوله های رحمی
 4. اختلال در نفوذ اسپرم
 5. اختلال در تماس اسپرم و تخمک

می توان از این روش تا 120 ساعت بعد از رابطه استفاده کرد . اثربخشی این روش با قرص لوونور جسترن حدود 99% و با قرص ترکیبی حدود 97% است . هر چقدر فاصله زمانی رابطه زناشویی تا استفاده از این روش کوتاه تر باشد اثربخشی آن بیشتر است .

زمان شروع و چگونگی استفاده از این روش

مصرف اولین دوز باید حداکثر در فاصله زمانی 120 ساعت از رابطه زناشویی مشکوک صورت گیرد . می توانید با استفاده از یکی از روش های زیر از حاملگی برنامه ریزی نشده جلوگیری کرد .

 1. قرص لوونورجستون 2 عدد یک جا در اولین فرصت
 2. قرص LD 4 عدد در اولین فرصت و چهار عدد 12 ساعت بعد
 3. قرص تری فازیک 4 عدد قرص سفید در اولین فرصت و چهار عدد قرص سفید 12 ساعت بعد

باید قرص ها در اولین فرصت پس از رابطه زناشویی محافظت نشده ، خورده شود .

عوارض این روش :

 1. تهوع و استفراغ ، که اگر بعد از دو ساعت استفراغ شود باید قرص ها را دوباره بخورید .
 2. اختلال در قاعدگی ، ممکن است قاعده بعدی چند روز زودتر یا دیرتر شروع شود و مقدار خونریزی ممکن است تغییر کند .
 3. سردرد و سرگیجه

سرور بدیعیان