زنگ خطرهاي دوره نامزدي

غير از نشانه‌هايي که ممکن است دال بر سالم نبودن شخصيت نامزدمان باشد، نشانه‌هايي فراگير و کليدي وجود دارند که در دوران نامزدي مي‌توان به سادگي آنها را ديد و کشف کرد. وقتي که اين نشانه‌ها را در رفتار نامزدتان مشاهده کرديد حتماً آنها را عميقتر بررسي و يا در مورد ادامه رابطه با نامزدتان با مشاور خانواده صحبت کنيد.

#وابستگي_به_خانواده
کساني مي‌توانند يک زندگي مشترک را راه‌اندازي کنند و درآن موفق باشند که به خوبي از خانواده پدري‌شان مستقل شده باشند. اين استقلال در همه حوزه‌ها وجود دارد. نخست در حوزه مادي يعني استقلال مالي از خانواده که مخصوصاً براي پسر مهم است. دوم، استقلال عاطفي است. اگر طرف مقابل ما به شدت به خانواده‌اش وابسته باشد و يا بر عکس خانواده‌اش به او وابسته باشند، تشکيل خانواده‌اي جديد با او به شدت مشکل خواهد بود. زمينه مهم ديگر استقلال، استقلال فکري است. طرف مقابل شما چقدر در فکرهايش استقلال دارد و از خانوادهاش تاثير نگرفته است؟ اگر طرف مقابل شما مرتب «به قول مامان جون...»، «به قول بابام»، يا «همانطور که مامانم ميگه...» سر زبانش باشد، يعني اينکه استقلال فکري هم از خودش ندارد. کسي که هنوز در اين مرحله از رشد قرار دارد، براي ازدواج کردن آماده نيست.

#عدم_اجراي_تعهدات_دوران_خواستگاري
يکي از ابزارهايي که مي‌توانيد به وسيله آن خوش‌قول بودن طرف مقابلتان را بسنجيد، همگون بودن رفتارهاي دوران نامزدي با قول‌هايي است که در دوران خواستگاري داده است. ما از روي رفتارها مي‌توانيم شخصيت افراد را بشناسيم. البته يادتان باشد که ممکن است طرف مقابلتان در شرايط ديگري هنگام خواستگاري تعهداتي داده باشد و الان شرايط تغيير کرده باشد. در اين مواقع، رفتارهاي ديگر نشان مي‌دهد که نامزد ما خوش قول هست يا نه.

#دروغ_بودن_حرف‌_هاي_دوران_خواستگاري
قول دادن يک چيز است و حرف زدن در مورد واقعيتها چيز ديگر. گاهي در دوران نامزدي معلوم مي‌شود که حرف‌هاي دوران خواستگاري دروغ بوده است. براي مثال، داماد گفته که من اهل دود نيستم و حالا معلوم مي‌شود که ترياکي است، يا گفته که در فلان شرکت کار مي‌کنم و حالا معلوم مي‌شود که بيکار است. دروغ بودن حرف هاي دوره خواستگاري واقعاً يک زنگ خطر است و ادامه دادن با چنين فردي مي‌تواند عواقب سختي داشته باشد.

#اهميت_ندادن_به_قول‌_هاي_دوره_نامزدي
در طول دوره نامزدي، دوطرف قول‌هاي زيادي به هم مي‌دهند. اين که هر طرف چقدر به قول‌هايش وفادار است تاحدودي نشان مي‌دهد که در زندگي آينده تا چه ميزان به زندگي و حرف‌هايي که مي‌زند متعهد است. البته بايد شرايط را در نظر گرفت و به خاطر يک بار بدقولي، همه خوشقولي‌هاي قبلي را زير سوال نبرد.

#اهميت_ندادن_به_ساعت_قرارها
اگر نمي‌توانيد با يک آدم بي‌نظم و يا فردي که به موقع سر قرارهايش حاضر نمي‌شود زندگي کنيد، تأخيرهاي مکرر نامزدتان را جدي بگيريد.