سیاست های زنانه قسمت اول

#زنانگی
زنانگی" یعنی اینکه
گوشی تلفن را برداری
و برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیری...
نه که عهدِ قجَر باشد
نه که اجازه ات دستِ خودت نباشد
یک وقت هایی
آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی
تا دلش قرص شود که مهم است برای کسی!
این روزها که
بی اجازه و به اختیار می زنم بیرون
انگار بی کَس ترین زنِ عالمم...!

#دعوا_هم_رسم_و_رسومی_داره
سعی کنین توی دعوا ها دائم همسرتون رو متهم نکنین، مثلا دائم نگین تو اینجوری هستی، تو اونجوری گفتی!
تو همیشه همین اشتباه رو تکرار میکنی!
همیشه حواست پرته!
اولاً با طرز بیان بهتر با همسرتون صحبت کنینو دوماً کلمه " همیشه" و " لحن اتهام" رو از صحبت هاتون حذف کنین.
بگین:  "بعضی وقت ها" اونم نه به حالت قهر و دعوا و نه بیان مستقیم ... با طنازی ...

#احترام_به_شوهر

جلو پای همسرت برخیز و بهش احترام بگذار،
با ادب حرف بزن و سرش داد نزن.

اگر با هم به مجلسی میرید مُقدمش بدار.
با اسم صداش نزن، بانام فامیل و لقب مخاطب قرارش بده.

در حضور دیگران ازش تجلیل و تعریف کن

به فرزندانت سفارش کن به پدرشان احترام بگذارن و اگر بی ادبی کردن توبیخشون کن

در حضور مهمانها نیز احترامش بگذار و باندازه آنها بلکه زیادتر از همسرت پذیرایی کن
مبادا در مجلس مهمانی وجود شوهرت را نادیده بگیری و تمام توجهت به مهمان ها معطوف باشه

وقتی در منزل رو میزنه سعی کن خودت در رو واسش باز کنی و با لب خندون و چهره باز به استقبالش بری
میدونی همین عمل کوچک چه اثر نیکویی در روح شوهرت میگذاره؟
شاید در خارج منزل با دهها مشکل مواجه شده و با روح پژمرده وارد منزل بشه
استقبال کردن شما با لب خندان روح تازه ای درکالبد خسته او میدمه دلش رو آروم میکنه.
ممکنه خانمها از این سخن تعجب کنین و بگند:چه پیشنهاد عجیبی!
زن به ستقبال شوهر بره وخوش آمد بگه!
شخص بیگانه و غریبی نیست تا احتیاجی به استقبال وخوش آمد داشته باشه!!!