علاقه وسواسی

علاقه وسواسی معمولاً با عشق اشتباه گرفته می شود؛ به این دلیل که مردم معمولاً احساسات بی اساس خود را تحلیل منطقی می کنند. آنها تصور می کنند که اگر فردی مدام در ذهنشان است پس حتماً عاشقش هستند.

علاقه وسواسی شبیه به شهوت است اما خیلی از آن گمراه کننده تر و مخرب تر. بااینکه شهوت وقتی افراد کم کم با هم آشنا می شوند، محو شده و از بین می رود اما علاقه وسواسی همچنان می ماند.

هرچه زمان و تلاش بیشتری را صرف یک علاقه وسواسی ناسالم کنید، این علاقه بیشتر و بیشتر خواهد شد. افرادیکه گرفتار این حس می شوند معمولاً تا جایی پیش می روند که کم کم خودشان را فراموش می کنند. از دست دادن هویت فردی چرخه شومی از رفتار ایجاد می کند که باعث می شود فرد بیشتر و بیشتر به طرف مقابل خود وابسته شده و خود را نابود کند.

حتی عشق یکطرفه هم می تواند به علاقه وسواسی تخریب کننده تبدیل شود. وقتی فردی باور دارد در رابطه ای است که اصلاً وجود ندارد، یا فردی انرژی بیشتری را نسبت به دیگری در رابطه صرف می کند، پایه و اساس علاقه وسواسی شکل می گیرد.

عشق واقعی به افراد کمک می کند رشد کنند اما علاقه وسواسی تضعیف کننده است. اگر تصور می کنید خودتان را گم کرده اید، اگر همیشه سعی دارید طرفتان را خوشنود کنید درحالیکه او مثل شما رفتار نمی کند، و اگر می بینید که همه تصمیمات زندگی تان را براساس احساسات و نیازهای آن فرد می گیرید، احتمالاً گرفتار علاقه وسواسی شده اید.