علت های کم اشتهایی در کودک

برخی از کودکان بی اشتها هستند و این موضوع برای والدین خیلی آزار دهنده است برای رفع این مشکل باید علت آن را پیدا کرد ما در این مقاله به برخی از عوامل بی اشتهایی کودکان و راههای رفع آن می پردازیم.

1.حساسیت های غذایی در کودک

شاید روده های کوچک کودک به یک سری غذا ها حساسیت داشته باشد به همین دلیل مواد غذایی جذب  دیواره روده نمی شود یا با خوردن ماده غذایی خاص دچار عوارضی می شود که باعث می شود دیگر به سمت آن غذا نرود.

2.فشارهای روانی بر کودکت

مشاجره خانوادگی بر غذا خوردن کودک بی تاثیر نیست گاهی اوقات والدین کودکان خود را مجبور به غذا خوردن می کنند یا  آنها را از دیگران می ترسانند که این عمل زشت  آنها باعث می شود کودکان میلی به غذا خوردن نداشته باشند.

3.نبود غذاهای سالم و مفید

گاهی اوقات والدین غذاهای مفید و مقوی  مانند مسبزیجات شسته ،میوه های شسته ،لبنیات تازه و.... را  در اختیار کودک قرار نمی دهند و در عوض به آنها شیرینی ،شکلات و... می دهند  که این موجب می شود اشتها کودک کور شود. سعی کنید یک ساعت قبل از غذا خوردن به کودک تنقلات ندهید

4.کم خونی

یکی از علت های کاهش اشتها کودک کم خونی می باشد که با آزمایش خون قابل تشخیص است فقر آهن با مصرف شربت  در کودکان رفع می شود و اشتها کودک به حالت عادی برمی گردد.

5.اجبار در زیاد غذا خورد کودک

برخی والدین کودک را مجبور می کنند بیش از اندازه غذا بخورند پر بودن معده کودک باعث می شود کودک در مقابل غذا خوردن مقاومت کند پس حتما لازم نیست کودک زیاد غذا بخورد اگر از نیازهای تغذیه کودک  مطلع باشید میتوانید پروتئن ،آهن و... را به بدن او برسانید.

برخی از کودکان بی اشتها هستند و این موضوع برای والدین خیلی آزار دهنده است برای رفع این مشکل باید علت آن را پیدا کرد ما در این مقاله به برخی از عوامل بی اشتهایی کودکان و راههای رفع آن می پردازیم.

1.حساسیت های غذایی در کودک

شاید روده های کوچک کودک به یک سری غذا ها حساسیت داشته باشد به همین دلیل مواد غذایی جذب  دیواره روده نمی شود یا با خوردن ماده غذایی خاص دچار عوارضی می شود که باعث می شود دیگر به سمت آن غذا نرود.

2.فشارهای روانی بر کودکت

مشاجره خانوادگی بر غذا خوردن کودک بی تاثیر نیست گاهی اوقات والدین کودکان خود را مجبور به غذا خوردن می کنند یا  آنها را از دیگران می ترسانند که این عمل زشت  آنها باعث می شود کودکان میلی به غذا خوردن نداشته باشند.

3.نبود غذاهای سالم و مفید

گاهی اوقات والدین غذاهای مفید و مقوی  مانند مسبزیجات شسته ،میوه های شسته ،لبنیات تازه و.... را  در اختیار کودک قرار نمی دهند و در عوض به آنها شیرینی ،شکلات و... می دهند  که این موجب می شود اشتها کودک کور شود. سعی کنید یک ساعت قبل از غذا خوردن به کودک تنقلات ندهید

4.کم خونی

یکی از علت های کاهش اشتها کودک کم خونی می باشد که با آزمایش خون قابل تشخیص است فقر آهن با مصرف شربت  در کودکان رفع می شود و اشتها کودک به حالت عادی برمی گردد.

5.اجبار در زیاد غذا خورد کودک

برخی والدین کودک را مجبور می کنند بیش از اندازه غذا بخورند پر بودن معده کودک باعث می شود کودک در مقابل غذا خوردن مقاومت کند پس حتما لازم نیست کودک زیاد غذا بخورد اگر از نیازهای تغذیه کودک  مطلع باشید میتوانید پروتئن ،آهن و... را به بدن او برسانید.

نویسنده سرور بدیعیان