فرمول استحکام زندگی مشترک

شما هم جز افرادی هستید که احساس می کنید زندگیتون نیاز به پنچر گیری داره و باید تعمیر بشه.شما هم نیاز به احیای احساسات آسیب دیده دارید.
ما اینجا جمع شدیم در کانال مشاوره  ریحانه بهشتی تا بتونیم در کنار هم و با یاری خداوند تمام زندگی های که دچاره نقصان شده را بهبود ببخشیم،پس با ما همراه باشید

#اولین_نکته
گاهی وقتها یک سری مسائل را رها کنید،الان با خودتون میگید مگه نباید زندگیمون را نگه داریم؛ نه عزیزان گاهی وقت‌ها فقط رها کردن میتونه یک رابطه را نجات بده،مخصوصا اگر فکرهای منفی باشه که در طول روز گریبانگیرمون میشه.
مثلا خانم و یا آقای دوست داره تعیین کننده همه امور منزل باشه،از تربیت فرزند گرفته تا دخل و خرج امور کوچیک منزل و یا میخواد تو همه بحث ها برنده میدون باشه.
مثلا میگه حرف حرف منه
یا میگهمن باید درستش کنم
و یا من باید راضی باشم
دست از من من بردارید ،رهاش کنید
از ریاست خونه دست بردارید،اگر بخواید فقط حرف حرف شما باشه بدونید خطر در کمینه.شما ازدواج می کنید که تشکیل یک زوج بدین،یعنی در همه چیز مشترک باشید
باید ((روش من))،((روش تو))را به ((روش ما )) تغییر بدین،در این صورت از زندگی لذت بیشتری میبرید.میتونید وظایف را با مشورت هم تقسیم کنید مثلا بخش مالی منزل به عهده آقای خونه با در جریان گذاشتن خانم خونه و بخش امور داخلی منزل به عهده خانوم خونه با نظرپرسی آقای خونه

#دومین_نکته
روزهای اول ازدواجتون یادتونه،همه بهتون می گفتن ان شاءالله به پای هم پیر بشید،چقدر این جمله را باور داشتید،حالا چی شده که اینقدر غیرقابل ملموس شده،چرا اینقدر از هم دور شدین. شاید با خودتون میگید اگر شوهرم مرتب تر بود، بھتر بود، اگر پول دارتر بود بھتر بود، اگر  لاغرتر بود بيشتر دوستش می داشتم، اگر موھاش نمی رﯾخت خوش تيپ تر بود. اﯾن «اما و اگرھا» را دور برﯾزﯾد و دست از خيالبافی بردارﯾد. اگر اﯾن اما و اگرھا سراغ تون بياد باﯾد منتظر افسردگی و ﯾأس شدﯾد باشيد، زﯾرا اﯾن آﯾنده رویایی ھيچ وقت به وقوع نمی پيونده و شما با اﯾن اما و اگرھا ھرگز قدر فرصت ھای شيرﯾن و نعمت ھاﯾی را که پيش روی شماست، را نمیدونید.

#سومین_نکته
از عذرخواهی کردن نترسید،گاهی یک عذرخواهی کوچیک از فروپاشی یک زندگی جلوگیری میکنه جملاتی مانند «متأسفم»، «معذرت می خواھم»، «اشتباه از جانب من بود»، «کارم کمی بچگانه بود» تأثير فوق العاده ای داره.

#چهارمین_نکته
از بیان احساستون کمک بگیرید،گاهی وقت ها اگر همسرتون علت خشم شما را بدونه بهتر میتونه درکتون کنه.

#پنجمین_نکته
به جای پرداختن به شکاف های که بینتون هست به وجوه مشترکتون توجه کنید و بهش بها بدین.
مثلا هر دو شما مبخواین کودک قوی ،شاداب و موفقی داشته باشید پس این یک هدف مشترک و مثبت میشه بین شما.پس از جملاتی استفاده کنید مثل««ما یک هدف مشترک داریم»» و یا««ما باید با هم همفکری کنیم تا به هدفمون دست پیدا کنیم»»

#ششمین_نکته
رفتارھای نامناسب خودتون را ترک کنيد. گاھی اوقات ﯾک عذرخواھی ساده مشکل را حل نمی کنه و بھتره  عادت بدتون را ً ترک کنيد،
زﯾرا اگر اﯾن عادت تکرار بشه، نمی تونيد با ﯾک عذرخواھی، رفتار نامناسب خودتون را نادﯾده بگيرﯾد و حتی از ارزش معذرت خواھی هم کم میشه. شما باﯾد درباره رفتارھای نامناسب ﯾکدﯾگر به ھم تذکر بدین. در اصلا حش  بکوشيد و سعی کنيد دﯾگه اونو تکرار نکنيد.
استفاده از جملا تی مثل «دﯾگر اﯾن اشتباه را تکرار نمی کنم» و «قول می دھم بار آخر باشد» می تواند مؤثر باشد.