متوقف ساختن افکار منفی

افراد افسرده بیشتر از افراد غیر افسرده با افکار منفی مواجه هستند . اغلب این افکار منفی عبارتند از :
ناخشنودی شخصی مثل چیزهایی در من باید عوض شود . من اشکال دارم . کاش من فرد بهتری بودم .
انتظارات منفی : من همیشه بازنده هستم . آینده من تیره و تار است . هرگز وضعیت من درست نمی شود .
عزت نفس کم ، من فرد بی ارزش و بی عرضه ای هستم . از خودم خوشم نمی آید .
درماندگی ، من آدم بی فایده ای هستم . هرکاری می کنم شکست می خورم . هیچ کاری را درست انجام نمی دهم .
افراد افسرده بیشتر روز را بدون اینکه خود متوجه باشند به مرور افکار منفی ذکر شده می پردازند و خود را افسرده می کنند . برای جلوگیری از این افکار منفی باید تمرین کرد ، تمرین توقف افکار منفی یا ایست . وقتی فکر منفی به ذهن شما آمد فریاد بزنید بس کن ، ایست ، من نمی خواهم به این مسایل فکر کنم ، من می خواهم به مسایل بهتری فکر کنم و افکار مثبت را به ذهنتان بیاورید . یا می توانید یک کش لاستیکی را به دور مچ دستتان ببندید و وقتی دوباره افکار منفی به ذهنتان آمد با کشیدن و رها کردن کش در خود درد ایجاد کنید .

اجازه ندهید افکار منفی شما را به دام بیندازید . بهتر است از فهرستی از موفقیت های خود را یادداشت کنید . همچنین ویژگیهای مثبت خود را و هر وقت افکار منفی به سراغتان آمد ، سریع بگویید ایست ، بس کن . من می خواهم به چیزهای بهتر فکر کنم . آن وقت فهرست موفقیت های خود را به یاد بیاورید . به امید شادی همیشگی شما .