مهارت کنترل خشم

همه ی ما وقتی عصبانی می شویم خود را محق می دانیم که عصبانی شویم اما کمی بعد احساس می کنیم که در ابراز خشم و ناراحتی زیاده روی کرده ایم.
مدیریت خشم و کنترل خشم یکی از مباحثی است که مدت هاست در حوزه روان شناسی مطرح شده است و کارشناسان در این حوزه به کسانی که نیازمند هستند کمک می کنند و اطلاعات کافی درباره ی هیجان،خشم،مهار آن،خطراتی که سلامتی روحی و روانی انان را تهدید می کنند ارائه  می دهند.
مدیریت خشم در واقع به فرد کمک می کند تا یاد بگیرد چطور خون سرد باشد و احساس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند و تحت کنترل قرار بگیرد.

در اینجا به ذکر ۱۱گام برای مهار خشم و عصبانیت می پردازیم؛

 1. فهرستی از عواملی که خشم تان را بر می انگیزد تهیه کنید وقتی می دانید از چه چیزی عصبانی می شوید خود   را بهتر برای مقابله با آن آماده می کنید.
 2. وقتی ریشه خشم خود را شناسایی کردید،می توانید خود را تغییر دهید بنابراین مهم است که بپذیرید خشمگین می شوید و باید راه چاره ای پیدا کنید.
 3. از دیگران کمک بگیرید،خانوادتان باید بداند شما قصد تغییر وضعیت دارید.
 4. تکنیک های کنترل خشم را یاد بگیرید؛مکث،تنفس عمیق،اطمینان ازحل مسالمت آمیز مشکل و دست برداشتن از افکارمنفی  از اولین قدم ها است.
 5. با کسی که باعث عصبانیت شما شده است احساس همدلی کنید به او حق بدهید گاهی اشتباه کند.
 6. حس بذله گویی را فراموش نکنید گاهی با خودتان بخندید و ببینید با خنده چقدر راحت می توانید بر عصبانیت خود قایق آیید.
 7. آرامش را تجربه کنید افراد عصبانی کسانی هستند که با کوچکترین محرک عصبانی می شوند یاد بگیرید خونسردی خود را حفظ کنید.
 8. اعتماد سازی کنید،اگر به دیگران اعتماد کنید کمتر عصبانی می شوید.
 9. یاد بگیرید گوش کنید،بر قرار نکردن ارتباط صحیح با دیگران از نداشتن مهارت گوش دادن ناشی می شود.
 10. یادتان باشد فرصت ها زود گذر هستند،به خود بگویید تا کی می خواهید از دست دیگران عصبی شوی.
 11. دیگران را ببخشید. کسانی را که باعث عصبانیت شما می شوند ببخشید تا بهتر بتوانید عصبانیت خود را کنترل کنید.