نباید های درک احساس

 خیلی از والدین مهربان اما ناآگاه بجای درک احساس فرزندشان آن را تخریب می کنند. اشتباهات شایعی در زمان درک احساس پیش می آید که لازم است با آنها هم آشنا باشیم.

 از کودک در مورد احساسش "سوال نپرسید". در برخورد با احساس هیچ منطقی وجود ندارد. کودک به هر دلیلی در حال تجربه یک احساس است. شاید حتی نمی داند که دقیقا چه حسی دارد. پس از او نپرسید غمگین شدی؟ عصبانی شدی؟ بلکه به او بگویید :میدونم غمگین شدی.. میدونم عصبانی شدی

به احساس او توهین نکنید. گفتن جملاتی مثل "اشکال نداره.." چیزی نشده.." گریه نداره که.." ارزش نداره تو خودتو ناراحت کنی.." توهین به احساس کودک است و باعث می شود کودک اعتمادش به شما را از دست بدهد. خیلی از والدین با گفتن این جملات تلاش می کنند احساس درد یا غم کودک را تسکین دهند اما نتیجه نمی گیرند.

 به کودک دروغ نگویید. برای محافظت کودک در مقابل احساس های ناخوشایندش به او دروغ نگویید. کودک باید تمام احساس ها را تجربه کند و مهارت گذشتن از آنها را بیاموزد. علاوه بر این دروغ کودک را وارد دنیای ناامن بی اعتمادی می کند.

 احساسات کودک را مسخره نکنید. وقتی کودک غمگین است یا خشمگین، تلاش نکنید با خنداندن او را ازین احساس بیرون بکشید. اول اجازه دهید با احساسش مواجه شود و آنرا بروز دهد و بعد او را دوباره به زندگی برگردانید.

 از خاطرات کودکی خودتان برایش تعریف نکنید. خیلی از والدین تلاش می کنند با شبیه سازی خاطره کودک درد و رنج او را کم کنند. اما این کار کمکی به او نمی کند.

 برای کودک توضیحات فلسفی ندهید. وقتی کودک غمگین است لازم نیست برایش توضیح دهید که مساله اش چیست. وقتی خشمگین است برایش توضیح ندهید که این موضوع نباید او را خشمگین کند.

 به جای کودک احساس نکنید. تلاش نکنید برای حفظ موقعیت خودتان یا مودب جلوه دادن کودک، احساس خودتان را به او قالب کنید. شاید او ازینکه توپش را به پسرخاله اش بدهد غمگین می شود. به احساس او احترام بگذارید.

 به کودک رشوه ندهید. برای اینکه کودک احساش را کنار بگذارد،وعده چیزهای دیگر به او ندهید. مخصوصا چیزهایی که جزو ممنوعات به حساب می آید.

 برای احساس ناخوشایند کودک دنبال مقصر نگردید. جملاتی مثل "تقصیر خودت بود" "دیدی گفتم نمی تونی مواظبش باشی"  "دیدی عرضه شو نداشتی" به کودک این پیام را می دهد که به جای مواجه شدن با احساسش دنبال مقصری بگردد که مشکل را گردن او بیندازد و او این الگو را در تمام زندگی ادامه می دهد.

یادتان باشد که احساس همه انسان ها به همین شکل عمل می کند. برای به دست آوردن مهارت درک احساس می توانید آن را با بزرگسالان مخصوصا همسرتان تمرین کنید. با هم قرار بگذارید که در هنگام مواجه با احساس های مختلف این مراحل را اجرا کنید و بعد در موردش گفتگو کنید و کارتان را تصحیح کنید. به مرور متوجه عمق بیشتری در رابطه تان خواهید شد.

شاد باشید و زندگی شادی را تجربه کنید.

نقل به مضمون از مطالب
محمود سلطانی