نشانه های افسردگی در زنان

افسردگی زنان را در سنین های مختلف تهدید می کند علت این افسردگی چیست ؟معمولا زنان بیشتر از مردان احساساتی هستند و بیشتر به خاطر فشارهای روانی داخل و بیرون خانه دچار بیماری افسردگی می شوند زنان باید از نشانه های افسردگی مطلع باشند تا بتوانند آن را درمان کنند

5 نشانه های افسردگی در زنان

1.اختلالات خواب

این نشانه در بین اکثر زنان متداول است به دلیل افسردگی خانم ها نمی توانند درست در بستر خود بخوابند یا بیشتر وقت ها بیدارند یا زیاد می خوابند این عامل باعث می شود سلامت ذهن به خطر بیفتد و در انجام کارهایشان ناکام بمانند.

2.سرزنش کردن

خانم ها وقتی دچار بیماری افسردگی می شوند  خود را مدام به خاطر هر کاری سرزنش می کنند و در انجام کارهایشان ممکن است مرتکب گناه شوند این نشانه باعث می شود افراد به خودکشی فکر کنند یا دست به این عمل بزنند.

3.احساس ضعف و خستگی

اکثر زنان در اثر افسردگی احساس خستگی می کنند حتی اگر مشغول کار سنگینی نباشند و همین باعث می شود هیچ کاری را انجام ندهند  این نشانه بیشتر به استرس آنها مربوط می شود  گاهی خستگی باعث می شود ساعت های زیادی بخوابند این افراد حتی بعد از بیداری هم احساس کسالت و گیجی می کنند.

4.مشکل در تصمیم گیری

زنان افسرده  بخوبی نمی توانند  برای زندگی خود تصمیم بگیرند و تمرکز کافی بر روی مسائل کوچک را ندارند و بارها نظر خود را تغییر می دهند  برای اینکه بر این مشکل غلبه کنند باید ذهن خود را آرام کنند.در غیر این صورت نمیتوانند درست تصمیم بگیرند.

5.خیال پردازی

زنان افسرده بیشتر خیالپرداز هستند و این دلیل میتواند موجب اضطراب در آنها شود این افراد بدون دلیل می ترسند و همیشه گوشه گیری می کنند و در انجام کارها هیچ اشتیاقی از خود نشان نمی دهند این نشانه معمولا در زنانی که افسردگی حاد دارند بیشتر دیده می شود.

برای اینکه بتوانید بر بیماری افسردگی غلبه کنید باید استرس خود را کنترل کنید چون استرس دلیل اصلی افسردگی می باشد سعی کنید در برابر مسائل ذهن خود را آرام کنید تا دچار افسردگی نشوید.

نویسنده مشاور ارشد خانواده سرور بدیعیان