وسواس

وسواس یک رفتار تکراری ( مثل دست شستن ) ، منظم ساختن اشیاء ، وارسی ، یا یک عمل ذهنی تکراری ( مثل دعا کردن ، شمارش ، تکرار کلمات ) است که فرد احساس کند در واکنش به یک وسواس یا طبق قواعدی که حتماً باید اعمال شود مجبور است انجام دهد . هدف از انجام این رفتارها یا اعمال ذهنی آن است که از رنج و عذاب فرد پیشگیری یا کاسته شود یا از وقوع واقعه یا موقعیت بد و وحشتناکی ممانعت به عمل آید . این رفتارهای وسواسی یا افکار وسواسی بسیار وقت گیر هستند و به نحو قابل ملاحظه ای مخل روال عادی زندگی فرد است . کارکردهای شغلی ، اجتماعی و تحصیلی و روابط فرد را مختل می کنند .
وسواس یا اجبار هر قدر هم عمیق باشد فرد معمولاً آن را غیرعاقلانه می داند . فرد دچار وسواس یا اجبار تمایل عمیقی در خود برای مقاومت در برابر رفتارهای اجباری می بیند . با این حال حدود نیمی از کل بیماران مقاومت چندانی در برابر اجبار از خود نشان نمی دهند . گاهی علایم بیماری به طور ناگهانی شروع می شود و گاهی هم پس از یک واقعه استرس زا ظاهر می گردد . بسیاری از بیماران در مقابل درمان مقاومت می کنند و از خوردن دارو یا انجام تکالیف درمانی پرهیز می کنند . علایم وسواسی ، اجباری ممکن است برای بیمار معنای روانی مهمی داشته باشد لذا بیمار از کنار گذاشتن آنها اکراه دارد . مطالعات نشان داده که دارو درمانی همراه با رفتار درمانی می‌تواند علایم بیماری را به نحو چشمگیری کاهش دهد .