پذيرش مسوليت در زندگي

۱- تصمیم

همه چیز با یک تصمیم قاطع برای پذیرش این مسئولیت آغاز می شود. به نظر ساده می رسد، اما در واقعیت درصد بسیار کوچکی از افراد هستند که واقعاً تصمیم می گیرند مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند. اکثر افراد دوباره به طرز تفکر کهنه ی خود بازمی گردند و این حقیقت را از نظر دور می دارند که راننده ی این اتومبیل کسی جز خودشان نیست.

خودتان را مجبور کنید برای چیزهایی که تحت کنترل خودتان هستند به دیگران نگاه نکنید. ایده ی ساده ای است، اما به هیچ وجه آسان نیست. از اینجا به بعد، قاطعانه تصمیم بگیرید اجازه ندهید هیچ اتفاق یا هیچ کسی در رسیدن شما به خواسته هایتان نقشی تعیین کننده تر از خودتان داشته باشد.

۲- خاتمه دادن به متهم کردن دیگران

بخش بزرگی از افراد در شرایط و موقعیت های گوناگون، لااقل گاهی برای کنار گذاشتن این عادت مخرب با دشواری مواجه می شوند. همانگونه که پیش تر اشاره شد، ساده ترین کار ممکن متهم کردن طرف مقابل یک رابطه هنگام متزلزل شدن پایه های آن است و به راحتی می توان دولت را مقصر اصلی وضعیت بد مالی خود دانست.

اما دور انداختن هر نوع توجیه و در پیش گرفتن مسئولیت پذیری حقیقی در تمام حوزه های زندگی اهمیتی حیاتی دارد. هیچ کس با درگیر شدن در بازی مقصر دانستن دیگران نمی تواند کنترل زندگی اش را به طور کامل در دست بگیرد.

۳- عهد کردن با خود

کاری که اثرگذاری فوق العاده زیادی دارد این است که روی یک برگه ی مخصوص، به صورت کتبی به خودتان متعهد شوید که در تک تک لحظه های زندگی تان مسئولیت کوچکترین مسائل را نیز بر عهده بگیرید و به هیچ وجه تقصیر هیچ چیز را به گردن دیگران نیاندازید. این تعهدنامه ی کتبی می تواند به همین سادگی باشد: «من، پیام ادیب، متعهد می شوم هیچگاه از بر عهده گرفتن مسئولیت تمام جنبه های زندگی ام به طور کامل، شانه خالی نکنم».

مردان و زنانی که از جایی به بعد در زندگی شان چنین تصمیمی گرفته اند، میراث ماندگاری از خود بر جای گذاشته اند و تاریخ ساز شده اند. شما چطور؟ آمادگی این را دارید که مسئولیت نقایص و کم کاری های خودتان را به گردن دیگران و شرایط نیاندازید؟