چرا همه ی ازدواج ها موفقیت آمیز از آب در نمی آیند؟

چرا برخی از پیوندهای زناشویی با شکست مواجه می شوند؟

 همانطور که میدانید در مورد این دو سوال مطالب زیادی نوشته شده است.

بسیاری از متخصصان بر این عقیده اند که زوج های موفق مرحله شیرین ابتدایی ازدواج را در زندگی مشترک خود، نو آفرینی می کنند.

بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که دوام و پایداری یک ازدواج به قدرت توانایی یک زوج در حل و فصل اختلافات و تفاوت های اجتناب ناپذیر فی مابین بستگی دارد.

بد نیست نگاهی به برخی از عواملی که باعث استحکام زندگی زناشویی می شوند بیاندازیم:

همسران و بخصوص شوهرانی که زندگی زناشویی پایداری دارند علاقه خود را بیشتر از سایر مردها به همسر خود ابراز می کنند و همواره او را مورد تحسین قرار می دهند، کارشناس زمینه ازدواج دکتر جان گاتمن تحقیق کرد: زن و شوهرهایی که زندگی مشترک با دوامی دارند، ۵ برابر دیگران نسبت به یکدیگر ابراز احساسات می کنند، واکنش های مثبتی نسبت به همسر خود نشان می دهند به علاوه زوج های موفق در ابعاد گوناگون زندگی روزمره به جای دور شدند و فاصله گرفتن، هر روز بیشتر از روز قبل، جذب یکدیگر می شود.

 راز نزدیک شدن آنها چیست؟
 گاتمن من معتقد است تمایلات، شور و اشتیاق، عشق و علاقه ی دو طرفه، حتی تحریک پذیری و زود رنجی متقابل سبب این نزدیکی می شود.

| کتاب: ازدواجی که رویای آن را در سر داشتیم