چگونه با همسرمان رفیق باشیم؟

دوست دارید با همسرتان رفیق باشید تا او شیفته شما شود پس باید هنگامی که در کنار او هستید به نحوی رفتار کنید که همسرتان از بودن کنار شما لذت ببرد و با نبود شما احساس خلا نکند برای بهتر شدن دوستی خود با همسرتان از راهکارهای زیر استفاده کنید.
سه راهکاربرای رابطه دوستی با همسر
1.نشستن در کنار هم نه رودر روی هم
هنگامی که زن و شوهر در مورد کاری با هم فکر می کنند بیشتر به ارتباط رو در رو می اندیشیم نه ارتباط در کنار هم ،ما میتوانیم افکارمان را زمانی که در کنار همسرمان نشستیم مطرح کنیم.
هنگامی که در کنار همسرتان نشسته اید در مورد مسائل روز با هم گفت و گو کنید مردها معمولا دوست دارند در کنار همسر خود به گفت و گو بپردازند و از رو در رو صحبت کردند خوششان نمی آید مثلا می توانید از شوهرتان درخواست کنید که هر روز بعد شام شما را بیرون ببرد و چند دقیقه ای با هم قدم بزنید.با فعالیت های تفریحی زودتر به نتیجه می رسید.
2. با هم بخندید
بهتر است وقتی در کنار همسرتان نشسته اید با هم فیل و تاترهای کمدی مشاهده کنید با دیدن این نوع فیلم ها شما می توانید با هم بخندید و از کنار هم بودن لذت ببرید .
زن و شوهری که روزی چند دقیقه با هم بخندند قطعا زوجی موفق خواهند بود تماشای فیلم و غیره برای خندیدن خیلی خوب است اما وقتی در کنار هم هستید و یک مسئله خند دار پیش بیاید و شما  با هم بخندید زندگی تان شاد تر خواهد بود.
3.منتظر نباشید که همسرتان پیش قدم شود.
اگر دوست دارید با همسرتان رفیق شوید منتظر نباشید که او کاری که شما دوست دارید را انجام دهد خودتان پیش قدم شوید و کارهای که شوهرتان دوست دارد را انجام دهید. حتی اگر آن کار را اصلا دوست ندارید.
به این فکر نکنید که چه کاری می خواهید انجام دهید بلکه به این فکر کنید که با چه کسی می خواهید به این فعالیت بپردازید.

خانم بدیعیان