چگونه با همسر بد اخلاق رفتار کنیم؟

شریک زندگی ما جزئی از هویت ماست اینکه در دین ما طلاق حلال است به هیچ وجه مجوزی برای اقدام به جدایی نیست.طلاق همیشه آخرین راه حل است آن هم زمانی که دیگر به بن بست برسید و راه حلی برای رفع مشکلاتتان پیدا نکنید.
برای برخورد با همسر بد اخلاق و عصبانی فراموش نکنید در گام اول صبر و تحمل شما بسیار مهم است اگر در لحظه عصبانیت همسرتان شما هم نتوانید تحمل کنید و مثل او برخورد کنید زندگی مشترکتان براحتی تباه می شود .
اطمینان حاصل کنید که مقصر اصلی شما نیستید با لجبازی همسرتان عصبی تر می شود اما اگر در رفتار خود دقت کنید میتوانید او را آرام کنید .
برای آرام شدن خودتان به نکات مثبت بیندیشید به کارهایی که در زمانی که عصبانی نبود برای شما انجام داده با این روش میتوانید او را آرام کنید.
بهتر است یک برنامه کنترل خشم داشته باشید قرارهای ساده ای که میتواند فضا را تغییر دهد مثلا از شوهرتان درخواست کنید که هر وقت خیلی عصبانی شد منزل را ترک کند  و کمی تنها باشد تا  عصبانیتش فرو کش کند.
شما هم اوضاع را بدتر نکنید شاید با سکوت شما همسرتان از کاری که کرده پشیمان شود وبه خاطر رفتارش از شما معذرت خواهی کند در این صورت شما پیروز خواهید شد.
نگذارید همسرتان درگیر خشم خود گردد اگر دیدید خیلی عصبانی است و نمی توانید با او صحبت کنید او را تنها بگذارید اگر می دانید اگر می دانید چه چیزی باعث شده که همسرتان بهم بریزد سعی کنید آن کار را انجام ندهید.
ممکن است همسرتان در زمان عصبانیت به شما آسیب برساند پس با شوهرتان لجبازی نکنید تا زمینه ای فراهم شود که همسرتان به سمت شما بیاید و به شما صدمه بزند.
همسرتان را درک کنید درک شما عصبانیت او را کمتر می کند در ضمن شنونده خوبی باشید.اگر نیاز به راهنمایی داشتید با مشاوره تماس بگیرید و موضوع را با او در میان بگذارید.

خانم بدیعیان