چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

همیشه شما اول ازش خداحافظی کنید
سعی کنید بدرقه اش کنید
هیچ وقت بد خانوادشو پیشش نگید!
گاهی اوقات نادیده بگیریدش
همیشه پس انداز داشته باشید (هر چند ناچیز)
سعی کنید با خانواده شوهر محترمانه رفتار کنید اما فراموش نکنید خودمانی نشوید!
نذارید لطفتون وظیفه تلقی بشه
هیچ وقت ارزش کارتونو با حرفایی مثه نه بابا کاری نداشت!! ...کار مهمی نبود!!... کاری نکردم.."کم نکنید فقط یه لبخند مهربون کافیه!
مادری نکنین بگذارید همسر بودن و همسر داشتن رو حس کنه "گم شدن سوییچ ناهار نخوردن جا گذاشتن کت و ...
همیشه عاشق باشین اول عاشق خودتون بعد شوهرتون،اما کاری کنین اون نفهمه اول عاشق خودتونین.
دست از پارو زدن برداریم آروم آروم ...) یعنی گاهی به همسرتون هم اجازه محبت کردن بدین و دست نگه دارین
آدم هر چه پرتذکرتر  کم تاثیرتر
دنبال همسرت نرو بهش میدان بده بذار یه زمانی واسه خودش دوستاش یا خونوادش باشه
آقا و عزیزم و عشقمو هنگام خطاب قرار دادنش فراموش نکنین مخصوصأاااان پیش خونوادش
نزد خونوادش و خونوادت از خوبیاش بگو تعریف تمجیدش کن مردا کشته مرده اینن که بهشون افتخار کنی