یک زن و شوهر تمام عیار شوید

تو روز مرا می سازی

همسر شما کسی است که روز شما را آغاز می کند و باید کسی باشد که آن را به پایان می رساند. تا زمانی که مشکل تان حل نشده نخوابید زیرا این کار آن را بدتر و سخت تر می کند.
 
آسان بگیرید
شما همسری دارید که باعث خوشحالی شماست. شما هم باید شوهری باشید که عامل شادمانی او است.
 
سخت نگیرید
یک همسر خوب همیشه باید مراقب احساسات همسرش باشد. اینکه او را از تمام علایق، سرگرمی ها، دوستان و اقوامش دور کنید به طور کلی غلط است.
 
همیشه نسبت به هم مشتاق باشید
یکدیگر را ببوسید، بگویید که دوستش دارید. همدیگر را در آغوش بگیرید و یا دست هم را بگیرید تا احساس عشق و محبت بین تان زنده باقی بماند.
 
مصالحه و سازش کنید
شنیدن توضیحات همسر خیلی بهتر و ارامبخش تر از نق زدن و غرغر کردن است.

هرگز خیانت نکنید
خیانت همه چیز را ویران می کند و از بین می برد. تصور نکنید خیانت لزوما برقراری یک رابطه فیزیکی با جنس مخالف است. هر ارتباط ساده و حتی غیر حضوری که اگر همسرتان متوجه آن شد باعث کدورت و ناراحتی وی می گردد، خیانت اطلاق می شود.

وفای به عهد را فراموش نکنید و همیشه قولهایتان را به خاطر داشته باشید.
تا جایی که ممکن است با هم در تماس باشید تا احساس فقدان دیگری سراغ تان نیاید.

نکات انتهایی

برای مردان : خانمها دوست دارند که مورد قدردانی و تشکر قرار گیرند.

برای خانمها : آقایان دوست دارند آنطور که هستند پذیرفته شوند.