یک واقعیت تلخ از عشق و عاشقی

حدود هشتاد درصد از ماها اعتقاد داريم
اوايل يه رابطه عاشقانه يا دوران نامزدي
يه دوره ي كاملا رومانتيكه كه پايدار نيست
و به محض رسيدن به هم و يكي شدن
حس عادي شدن رو در طرف مقابل مي بينين!
تمام اين هشتاد درصد با قاطعيت ميگن
عشقشون تموم ميشه و اون دوره ي كوتاهِ بي نظير هميشه توي ذهنشون ميمونه و حسرت مي خورند ،

بياين از چيزاي خيلي ساده شروع كنيم
به محظ اينكه ازدواج ميكنيم اسمي كه توي گوشيمون ذخيره كرده بوديم كه معمولا : عشقم ، نفسم ، زندگيم با كلي قلب و بوسه بود رو به :
همسر ، خانوم، يا بعضي وقت ها ديده شده وزير laugh  تغيير داديم ،چرا  وقتي ازدواج ميكنيم ديگه عشقم صداش نكنيم !؟ مگه اين همون عشقِ زندگيمون نيست؟

چرا وقتي سر كار هستيم با همكاراي خانم يا برعكس همكاراي اقا هستيم تو اوقات بيكاري ميگيم و ميخنديم اما به همسرمون زنگ نميزنيم و بهش نميگيم دلم برات تنگ شده چرا نميگيم صداتو كه شنيدم خستگيم در رفت!؟
چرا تا قبل ازدواج پُزِ يه زندگي عاشقانه رو ميديم كه قراره واسش تو احساس سنگ تموم بذاريم  اما بعدش جز بد خلقي كار ديگه اي نداريم
خستگيامونو مياريم خونه خراب ميشيم سر همسري كه منتظر اين جمله س : عشقم اين لباست چقد بهت مياد، بعد بغلش كني و بگي هيچ ارامشي آغوش تو نميشه! چرا؟
چرا منتظر يه مناسبت خاصيم واسه كادو دادن بهش ، چرا بي دليل و بدون هيچ مناسبتي يه شاخه گل نميخريم واسش؟! چرا  يه بارم پيش نمياد وقتي باهامون حرف ميزنه
بگيم: ببخشيد داشتم به صدات گوش ميدادم حواسم به حرفات نبود!؟
چراا چراااچراااا
ما اسم عشقو بد كرديم خودمونم بايد درستش كنيم ،
الان شروع كن، تو ريزترين رفتارت تجديد نظر كن
خونه و ماشين و پول عشق نميشه، آدم با احساسش زنده س ،
توي جمع جوري نگاهش كن انگار قحطي آدمه،
هميشه اسمشو با ميم مالكيت صدا بزن،
گاهي ازش عكس بگير و با عشق به گوشيت خيره شو ، بهش بگو هنوزم مثل روزاي اول شيفته ي زيبايي هاشي ،
هيچ وقت توي رخت خواب بهش پشت نكن ، با حوصله به حرفاش گوش كن، سفت بغلش كن و بگو آرامشت اغوش اونه، صب هم با نوازشات بيدارش كن ،
تو سختيا كنارش باش بهش قوت قلب بده نشونش بده تو تك تك لحظه ها كنارشي دوسش داري و تنهاش نميذاري ، بذار هر لحظه با رفتارت حس كنه خاص ترين آدم دنياس واست
سخت نيست نذار بعدِ دو روز فراموشت شه يا خسته شي ، اين كار بايد ابدي باشه اگه ميخواي زندگي هميشه مث روزاي اول قشنگ بمونه ...
سخت نيست.