‌آيا آلت بزرگ مهم است؟

چند جمله با آقایانی که درخواست روشهای بزرگ کردن آلت رادارند
دوست عزیز مردبودن به الت بزرگ نیست
باور غلطی در میان مردم وجود دارد که زنان مردان دارای الت بزرگ تر را ترجیح میدن

باور غلطی در میان مردم وجود دارد که زنان  مردان دارای الت  بزرگتر را ترجیح می دهند.(آلت مردانه 11-6 در حالت عادی و 20-10در حالت نعوظ است) آیا سایز مهم است؟ حتی قشر تحصیلکرده جامعه باور دارند که سایز اهمیت بسیار زیادی در ارضای جنسی دارد.

 اما در واقعیت، علم ثابت کرده است که هیچ آلت تناسلی برای واژن بزرگ یا کوچک نیست. این سایز آلت جنسی مرد نیست که اهمیت دارد بلکه تمرین درست حرکات و جنبه عاطفی زوج است که به یک ارگاسم خوب منجر می‌شود.

 هیچوقت نمی‌توانید میزان مرد بودن کسی را با سایز آلت جنسی او بسنجید. زن‌ها به دنبال داخل کردن‌های سخت و محکم نیستند، بلکه ضربه‌های نرم و ریتمیک است که دوست دارند و امیال جنسی آنها را بیدار می‌کند. جالب است بدانید که داروهایی هم که برای افزایش سایز آلت جنسی در بازار وجود دارد، هیچ تاثیری بر بزرگ کردن سایز آلت تناسلی نخواهد داشت.