آداب معاشرت

هميشه مودب باشيد اگر از کسي به دليل رفتار ناخوشايندش خوشتان نمي آيد نيازي نيست که شان و منزلت خودتان را تا سطح اجتماعي آن فرد تنزل دهيد.

پس از سلام کردن، بسيار کوتاه حال طرف مقابل را بپرسيد و اجازه دهيد تا وي به شما پاسخ بدهد.

وقتی فردمقابلتان صحبت میکند، باید همه توجهتان رابه او بدهید.نباید غرق این فکرشوید که بعد از آن شماچه باید بگویید یابعداً چه اتفاقی می افتد.

وقتی کلمه،عبارت یالحنی را میشنوید که موجب میشود قلبتان تندتر بزند،چندنفس عمیق بکشید،دکمه ایست درونی خودرابرای آرام کردن خود فشار دهیدو قبل ازجواب دادن فکرکنید.

پس از مدتی که از عطر یا ادکلن استفاده می‌کنید دیگر متوجه بوی آن نمی‌شوید.
این دلیل نمی‌شود که بیشتر عطر بزنید.
همواره مراقب باشید که بوی عطر شما باعث اذیت کسی نشود.

از حس شوخ طبعی برای حل مشکلات موجود در روابط خود بهره بگیرید. زمانیکه در رابطه خود به بن بست می رسید، سر شوخی را باز کنید.

اگر میهمان دارید ویا کسی منتظر شماست مکالمه تان راکوتاه کنیدو ادامه مکالمه رابه فرصت بهتری موکول نمایید.عدم توجه به این موضوع بی احترامی به فردی است که منتظر شماست.

وقتی کلمه،عبارت یالحنی را میشنوید که موجب میشود قلبتان تندتر بزند،چندنفس عمیق بکشید،دکمه ایست درونی خودرابرای آرام کردن خود فشار دهیدو قبل ازجواب دادن فکرکنید.

بيشتر از آن چه سخن مي گوييد به ديگران فرصت صحبت کردن بدهيد.

هميشه در سلام کردن پيشقدم باشيد.
اين عمل شما در ذهن باقي مي ماند و نشان بزرگواري شماست.

وقتي طرف مقابل جهت ادامه ندادن صحبتتان وسط حرفتان می پرد یا سعی میکند موضوع را عوض کند صحبتتان را دیگر پیگیری نکنید ! متوجه شوید صحبتتان جذابیتی برای طرف مقابل ندارد .