3 راه حل کاربردی برای مقابله با استرسهای زندگی

اول  اینکه :
هرگزعادت به بازگوکردن مشکلات خود نزد همه نکنید…

 بازگو کردن مشکلات ، وزن آنها را زیاد میکند … علاوه بر آن معمولا وقتی سفره دلتان را جلو کسی باز می‌کنید ، اوهم سفره خودش را برایتان باز میکند ... و این یعنی تمام زمانی که میتوانستید بادوست خود شادباشید و کلی خوش بگذرانید صرف یاداوری مشکلات وسختیهایتان شد

دوم اینکه:

 فقط به زمان حال فکر کنید ...

گذشته‌تان و آینده‌تان را خیلی جدی نگیرید … اصلا پاپیچ خرابکاریها و کوتاهی‌هایی که در گذشته در حق خودتان کرده‌اید ، نشوید همه همینطور بوده‌اند وانگشت فرو کردن در زخمهای قدیمی ، هیچ فایده‌ای جز چرکی شدن آنها ندارد
 آینده را هم که رسما باید به هیچ وجه به حساب نیاورید
 ترس از حوادث و رخدادهای احتمالی، حماقت محض است..
 فکر هر چیزی ، از خود آن چیز معمولا سخت‌تر و دردناک‌تر است

سوم اینکه:
به خودتان استراحت بدهید ...

حالامی‌گویم استراحت ، یکهو فکرتان نرود به سمت یک ماه عشق و حال وسط سواحل هاوایی…! وسط همه گرفتاریها واسترسها و ...!!
 آدم میتواند خیلی شیک به خود ، مرخصی چند ساعته بدهد…