5 راهکار برای برخورد بهتر با دیگران

اخلاق خوب یکی از بزرگترین محاسن یک کاربراست داشتن اخلاق خوب با دیگران کار بسیار راحتی نیست بخصوص زمانی که خودتان حالتون خوب نیست یا شخصی شما را ناراحت کرده است  اما اگر تلاش کنید تا ابتدایی ترین کارها را انجام دهید میتوانید فضای خوشایندی برای خودتان و اطرافیانتان بوجود بیاورید.

خوش اخلاقی با دیگران نه تنها موجب می شود که آنها به شما احترام بگذارند بلکه روزتان فوق العاده زیبا می شود در ادامه مقاله به چند راهکار جهت برخورد بهتر با دیگران می پردازیم.

1.گفتگوی کوتاهی داشته باشید

سعی کنید درباره موضوعات کوچک که طرف مقابل تان به آنها علاقه دارد گفتگو کنید.اگر فردی را به خوبی نمیشناسید  و از علایقش خبر ندارید در مورد مسائلی که در پیرامون تان اتفاق می افتد گفتگو کنید هیچ وقت فکر نکنید که گفتگوهای کوتاه بیهوده است این گفتگوها میتوانند پایه ارتباطات را قوی تر کنند.

2.کمک کنید

کمک کردن موجب ایجاد حس خوب در خودتان می شود حتی ممکن است یک روز خودتان به کمک دیگران نیاز داشته باشید پس بهتر است تا میتوانید به دیگران کمک کنید این کار یکی از راه های خوش اخلاقی با دیگران است.

3.قضاوت نکنید

قضاوت کردن قطعا خوب نیست همیشه به افراد فرصت بدهید فرض کنید آنها خوب هستند مگر انکه چیزی پیش بیاید که خلافش ثابت بشود هیچ وقت افراد را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید شاید زمان زیادی ببرد تا به یک فرد بدون قضاوت نگاه کنید اما قطعا یکی از راه های خوش اخلاقی است

4.دشنام ندهید

این کار سبب می شود شما به عنوان فردی خشن به چشم دیگران دیده شوید اگر افراد ببینند شما دشنام می دهید از شما دور خواهند شد  هر وقت عصابی شدید سعی کنید با یک لبخند این دشنام ها را از ذهن خودتان دور کنید.

5.لبخند بزنید

بهترین کار برای اینکه فرد خوش اخلاق به نظر برسید لبخند زدن است وقتی به دیگران لبخند می زنید آنها هم به شما لبخند می زنند گاهی به این دلیل که فردی خجالتی هستید لبخند نمی زنید بسیاری از افراد فکر می کنند شما فردی بداخلاق هستید بنابراین از کنار فردی که اشنا رد می شوید لبخند بزنید .